Iskoristite sve pogodnosti devizno oročenog depozita

  • Visoka kamatna stopa
  • Početni ulog od samo 500 EUR/USD
  • Različiti rokovi dospeća: od 3 meseca do 15 meseci
  • Bolji uslovi za veće iznose
  • Kamatne stope su na godišnjem nivou, NKS=EKS

   

Vrsta depozita  Oročeni depozit
Period oročenja 15 meseci
Valuta polaganja depozita EUR
Iznos (minimum EUR 500) 100.000
NKS (na godišnjem nivou) fiksna 0,60%
EKS (na godišnjem nivou) 0,60%
Trošak prekida oročenja pre dospeća* Kamata će se obračunati koristeći kamatnu stopu od 0,25% na godišnjem nivou (fiksna)
Kriterijum za indeksiranje Nema
Porez 0
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom 100.752,22

*U slučaju prekida oročenja pre dospeća kamata će se obračunati za izdržani period po kamatnoj stopi od 0,25% na godišnjem nivou.

Podaci su validni od 01.07.2019.

Vrsta depozita  Oročena štednja
Originalni period oročenja 15 meseci
Izdržani Period oročenja 2 meseca
Valuta polaganja depozita EUR
Iznos (minimum EUR 500) 100.000
NKS (na godišnjem nivou) fiksna 0,25%
EKS (na godišnjem nivou) 0,25%
Kriterijum za indeksiranje Nema
Porez 0
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom 100.042,42

Podaci su validni od 01.07.2019.

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar  Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook  Adriatic banka Instagram  Adriatic banka Linkedin  Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.