Misija Adriatic Banka a.d. Beograd je trajno i efikasno korišćenje raspoloživih resursa i stalno unapređenje u svim poslovnim oblastima i klijentskim uslugama.

Da bi izvršavala svoju misiju Banka je sebi postavila ciljeve kao preduslov dobrog poslovanja:

  • Održavanje visokog nivoa kvaliteta usluga klijentima Banke i efikasno poslovanje
  • Održavanje visokog nivoa likvidnosti
  • Održavanje pokazatelja rizika znatno iznad propisanog nivoa
  • Konkurentska profitabilnost izražena u smislu prinosa na kapital I aktivu banke.

Ispunjenje ovih ciljeva garantuje dugoročnu I obostrano profitabilnu saradnju sa našim klijentima sa kojim gradimo partnerske odnose i pratimo ih kroz njihov poslovni put.

Adriatic Banka a.d. Beograd je centar poslovnih aktivnosti Adriatic Banka Grupe u regionu i sa visokom likvidnošću, visokim kapitalom i transparentošću vlasničke strukture posluje u skladu sa međunarodnim poslovnim standardima.

  

Wolfgang Mitterberger, predsednik Upravnog odbora

John McNaughton, član Upravnog odbora
Bassem Snaije, član Upravnog odbora
Dragiša Lekić, član Upravnog odbora
Milovan Popović, član Upravnog odbora

Djordje Lukić, predsednik Izvršnog odbora

Nemanja Marković, član Izvršnog odbora

Borislav Strugarević, član Izvršnog odbora

Mirjana Tomić
Mirjana Tomić
Menadžer Sektora za ljudske resurse i pravne poslove
011 3306 415

Vanja Vučen
Vanja Vučen
Menadžer Sektora unutrašnje revizije
011 3306 483

Jelena Vujić
Jelena Vujić
Menadžer Sektora za kontrolu usklađenosti poslovanja banke i sprečavanje pranja novca
011 3814 265

Dušica Vitorović
Dušica Vitorović
Menadžer Sektora za informacione sisteme i infrastrukturu
011 3814 124

Milan Blagojević
Milan Blagojević
Menadžer Sektora za upravljanje sredstvima
011 3814 154

Dragana Čučukov
Dragana Čučukov
Menadžer Sektora za naplatu potraživanja
011 3814 218


Maja Milosavljević
Menadžer sektora poslova podrške
011 3306 392


Aleksandra Janković
Menadžer sektora za poslove sa privredom
011 3814 156


Nikola Ristić
Menadžer sektora za upravljanje rizicima
011 3814 163


Marko Ćorić
Menadžer sektora finansijske kontrole
011 3814 151

Vremenska linija Adriatic Bank

Decembar 1990

Decembar 1990

Osnovani kao Centrobanka a.d. Beograd, 15 godina smo radili kao lokalna komercijalna banka za mala I srednja preduzeća i fizička lica.

Februar 2006

Februar 2006

Laiki Popular Bank Public Co Ltd (Kipar) preuzela je 90,4% Centrobanke a.d. Beograd i promenila ime banke u Laiki banka.

Mart 2008

Mart 2008

Banka je promenila ime u Marfin Bank Joint-Stock Company Beograd.

Februar 2017

Februar 2017

Expobank CZ, a.s. je preuzela 100% akcija Banke i postala jedini akcionar.

April 2023

April 2023

Banka je prodala 100% svojih akcija. 01. Septembra preimenovana je u Adriatic Bank AD Beograd.

Danas

Danas

Danas smo banka za sve vaše finansijske potrebe ojačani iskustvom dugim 33 godine.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank