Uz Stambeni kredit u dinarima, bez valutne klauzule i bez naknade za obradu kredita možete kupiti, izgraditi, adaptirati, rekonstruisati i refinansirati stambene kredite odobrenih kod drugih banaka.

Uslovi kredita

 • Iznos kredita od 5.000 do 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Kredit se isplaćuje i otplaćuje u dinarima bez valutne klauzule
 • Rok otplate je od 60 do 120 meseci
 • Učešće je minimum 50%
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 3,5%* + 6M Belibor, što na dan 23.07.2018., iznosi 6,56% godišnje, za kredite u dinarima i ukoliko klijent prima zaradu preko računa u Adriatic Banci a.d. Beograd
 • Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora.
 • Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 23.07.2018., iznosi od: 7,44% godišnje.
  *za klijente sa otvorenim računom za prijem zarada u Adriatic Banci
 • Ostali prateći troškovi (očekivani iznos)
  Menica (u zavisnosti od broja)  50 dinara
  Tekući račun (mesečno) 120 dinara
  Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa 246 dinara
  Overa založne izjave 25.200 dinara
  Osiguranje nepokretnosti (godišnje)  40 evra
  Izdavanje lista nepokretnosti  10 evra
  Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
  Zahtev za odobrenje osiguranja NKOSK-a  30 evra
  Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara)  20.000 dinara
  Premija osiguranja kod NKOSK-a 555 evra **

  ** - u slučaju iznosa kredita od 37.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i premije osiguranja od 1,5% (Premije osiguranje su od 1,5% do 3,5% u zavisnosti od odnosa tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa kredita)

  Napomena: Svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

 
 

Iznos kredita 2.000.000 dinara 5.000.000 dinara
Period otplate 120 meseci 120 meseci
Mesečna rata 22.581 dinara 56.453 dinara
Ukupan iznos za otplatu (glavnica i kamata) 2.709.760 dinara 6.774.398 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.

 
 

Izračunajte ratu vašeg kredita

 

Pošaljite upit

Sva polja označena zvezdicom * moraju biti unešena.

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.