Revolving linijom za izdavanje garancija pokriveni su svi tipovi domaćih I inostranih garancija:

 • za obezbeđenje plaćanja
 • carinske garancije
 • za ispunjenje obaveza u garantnom roku
 • za povraćaj avansa
 • tenderske garancije
 • licitacione garancije
 • kontragarancije
 • garancije za dobro izvršenje posla

Uslovi revolving linije

 • Iznos linije: U skladu sa klijentovim potrebama i kreditnom sposobnošću
 • Valuta linije: Revolving linija može biti u dinarima, bez valutne klauzule ili sa valutnom klauzulom u evrima ili u stranoj valuti (EUR, USD, CHF, RUB)
 • Obračun kamate u slučaju docnje: U skladu sa ugovorom.
 • Naknade: Naknada se obračunava i naplaćuje u skladu sa tarifom Banke i to:
  • unapred, jednokratno
  • kvartalno, unapred i to poslednjeg dana tekućeg kvartala za naredni kvartal
 • Instrumenti obezbeđenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti: Menice, Solidarni dužnici, Hipoteka, Depozit, Zaloga, Zaloga na potraživanjima, Garancije, Druga vrsta obezbeđenja.

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.