Ukoliko smatrate da se u Vašem slučaju Adriatic Banka a.d. Beograd ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge ili obaveza iz zaključenog ugovora, Vaš prigovor možete uputiti pisanim putem, popunjavanjem obrasca „Obrazac za podnošenje prigovora“ ili obraćanjem u slobodnoj formi, sledećim kanalima komunikacije:

  • e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  • poštom na adresu:
    ADRIATIC BANKA A.D. BEOGRAD
    Dalmatinska 22
    11000 Beograd
  • predavanjem u bilo kojoj filijali ADRIATIC BANKA

Prigovor možete uputiti i direktno, putem kontakt forme Prigovor za pravno lice ili Prigovor za fizičko lice/preduzetnika.

Odgovor na prigovor biće Vam dostavljen na e-mail adresu koja je prethodno autorizovana u Banci s Vaše strane ili poštom na poštansku adresu koju ste registrovali kod Banke, bez obzira sa koje e-mail adrese ste se obratili Banci.

Poruke dostavljene kao deo marketinških aktivnosti, biće zadržane.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank