Naš tim poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti poslovanja na novčanim tržištima i možemo Vam pomoći da napravite optimalni izbor za svoj biznis, ali i obezbediti Vam najbolju ponudu za trgovanje na deviznim tržištima.

Proizvodi koje nudimo uključuju devizne transakcije i trgovanje efektivom kao i proizvode koji omogućavaju klijentu zaštitu od većine tržišnih rizika kao što su FX svop, forvard i kamatni svop.

Proizvodi su dizajnirani da odgovaraju svim Vašim potrebama a neke od njih smo medju prvima realizovali na tržištu Srbije.

Dinamičan tim dilera Adriatic Banka a.d. posvećen je Vašem poslovanju.

Integritet. Profesionalizam. Lokalno znanje. Međunarodno iskustvo. Napredna rešenja.

 
Naš tim za upravljanje resursima omogućava svojim klijentima da pokriju većinu tržišnih rizika, koji proizilaze iz njihovog poslovanja (izvoza, uvoza, prenosa sredstava i plaćanja u različitim valutama). Klijent može da izabere proizvod iz širokog spektra osnovnih i egzotičnih proizvoda koji odgovara njihovim potrebama, nivou sofisticiranosti i iskustva. Klijent mogu birati između Valutnog i Kamatnog hedžinga:

Valutni Hedžing – obuhvata sledeća rešenja:

 • FX Spot Transakcija
 • FX Pokrivena Forward Transakcija
 • FX Forward Transakcija
 • FX Swap Transakcija

Kamatni Hedžing – obuhvata sledeće rešenje:

 • Kamatna Swap Transakcija

 
 

Za sve iznose preko EUR 10.000,00 u protivvrednosti bilo koje strane valute iz kursne liste Adriatic Banke, kao i za naše stalne klijente nudimo mogućnost konverzije po tržišnom kursu, važećem u datom momentu na međubankarskom deviznom tržištu. Za svakog klijenta omogućeno je praćenje  kursa i blagovremeno obaveštavanje o svim promenama i predviđanjima na deviznom tržištu.

Prednosti proizvoda: 

 • Klijent dobija kurs u skladu sa trenutno važećim kursom na međubankarskom deviznim tržištima

Karakteristike transakcije: 

 • Posao se zaključuje telefonom ili mailom, nakon čega klijent šalje prateću dokumentaciju 
 • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom

Predstavlja kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu u kojoj su se strane dogovorile da će klijent uplatiti dinarsku protivvrednost na dan potpisivanja ugovora, a da će Banka doznačiti ugovoreni iznos dogovorenog dana u budućnosti po ugovorenom kursu.

Prednosti proizvoda: 

 • Zaštita od deviznog rizika, klijent fiksira kurs

Karakteristike transakcije: 

 • Posao se zaključuje telefonom ili mailom
 • Potpisuje se ugovor između klijenta i Banke
 • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom

Forward ugovor predstavlja kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu u kojoj su se strane dogovorile da će posao biti izvršen na neki datum u budućnosti po kursu dogovorenom danas. Ovaj proizvod je izuzetno pogodan za uvoznike i izvoznike jer im omogućava da se zaštite od rizika promene deviznog kursa. Forward kurs se računa kao proizvod trenutne cene na tržištu (spot-a) i razlike kamatnih stopa valuta kojima se trguje u periodu do datuma izvršenja posla.

Prednosti proizvoda:

 • Zaštita od deviznog rizika
 • Klijentov račun se zadužuje/odobrava na dan izvršenja posla

Karakteristike transakcije:

 • Posao se zaključuje telefonom ili mailom
 • Potpisuje se ugovor između klijenta i Banke
 • Klijent je dužan u svrhu zaštite od rizika izvršenja osigurati namenski depozit srazmeran vrednosti  dužini trajanja ugovorenog posla
 • Po dospeću forward transakcije banka obaveštava klijenta o izvršenju, vrši konverziju i oslobađa depozit položen na klijentov namenski račun
 • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom

Promptna kupovina jedne valute za drugu sa ugovorenom suprotnom konverzijom u budućnosti po unapred određenom kursu.

FX Swap služi prvenstveno za premošćivanje nedovoljne likvidnosti u jednoj valuti zalogom druge.

Promptnom konverzijom npr., EUR u RSD i ugovorenom suprotnom konverzijom u budućnosti klijent dobija RSD likvidnost u periodu do izvršenja ugovorene suprotne konverzije.
Kursevi se formiraju i unapred određuju za obe konverzije, a osnova njihove kalkulacije su važeće kamatne stope na međunarodnim finansijskim tržištima, kurs u posao uključenog valutnog para, kao i period važenja posla.

Prednosti proizvoda:

 • Tokom ugovorenog perioda klijent dobija likvidnost u jednoj, menjajući je za likvidnost u drugoj valuti
 • Obzirom da se ugovaraju dve suprotne konverzije istog valutnog para sa unapred ugovorenim  kursevima klijent nije izložen deviznom riziku promene kursa

Karakteristike transakcije:

 • Posao se zaključuje telefonom ili mailom
 • Potpisuje se ugovor između klijenta i Banke
 • Klijent je dužan, u svrhu zaštite od rizika izvršenja, osigurati namenski depozit srazmeran vrednosti i dužini trajanja ugovorenog posla
 • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom

Klijenti mogu da varijabilnu kamatnu stopu ( EURIBOR, LIBOR ) zamene fiksnom kamatnom stopom (i obrnuto). Cena se određuje prema postojećim tržišnim uslovima. Razmenjuju se dva novčana toka bazirana na različitim kamatnim stopama (fiksnoj i varijabilnoj) u istoj valuti bez razmene glavnica.

Prednosti proizvoda:

 • Zaštita od kamatnog rizika.

Karakteristike transakcije:

 • Posao se zaključuje telefonom ili mailom
 • Potpisuje se ugovor između Klijenta i Banke
 • Klijent je dužan, u svrhu zaštite od rizika izvršenja, osigurati namenski depozit srazmeran dužini trajanja ugovorenog posla
 • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom

Kamatna opcija (CAP) je proizvod koji korisnicima kredita sa varijabilnom kamatnom stopom (EURIBOR,LIBOR) omogućava fiksiranje maksimalnog željenog nivoa kamatne stope koju će plaćati po osnovu kredita.

Prednosti proizvoda:

 • Zaštita od kamatnog rizika
 • Fiksiranje maksimalne kamatne stope

Karakteristike transakcije:

 • Klijent unapred plaća premiju za kupovinu opcije (nema dodatnih troškova)
 • Posao se zaključuje telefonom ili e-mail-om
 • Potpisuje se ugovor između klijenta i banke
 • Ostali detalji dogovaraju se direktno sa klijentom
Kontakt


Milan Blagojević
Menadžer Sektora za upravljanje sredstvima
Tel: + 381 11 3814 154

Aleksandar Nikolić
MM Dealer
Tel: +381 11 3306 356

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.