Namena kredita

 • finansiranje sirovina, materijala, gotovih proizvoda, robe
 • plaćanje dospelih obaveza
 • refinansiranje postojećih kredita i slično.

Iskoristite kredit za obrtna sredstva i ostvarite kontinuirani rast poslovanja, ojačajte poziciju u pregovorima sa dobavljačima, i proširite ponudu i kvalitet roba i usluga namenjenih Vašim kupcima.

Prednosti Adriatic Banka kredita za obrtna sredstva

 • Povoljna fiksna ili varijabilna kamatna stopa. Visina kamatne stope zavisi od tipa obezbeđenja (menica ili hipoteka).
 • Izbor između čisto dinarskog kredita i dinarskog kredita indeksiranog u valutu evro
 • Fleksibilna otplata*

* Kredit se može otplatiti u:

 • ratama sa rokom do 60 meseci uz mogućnost korišćenja grace period.
 • kroz revolving kreditnu liniju, kod koje se mesečno plaća samo kamata na iskorišćeni iznos sredstava, a otplata i ponovno zaduživanje u okviru ugovorenog perioda se vrši u skladu sa Vašim mogućnostima i potrebama. Za ovu namenu definisani su maksimalni rokovi otplate od 60 meseci.

   

Korisnik kredita ima mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope:

 • Fiksna kamatna stopa ostaje na snazi od momenta ugovaranja do konačne otplate kredita
 • Varijabilna kamatna stopa se usklađuje na svaka 3 meseca u zavisnosti od kretanja 3M Belibora.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa za pravno lice: 1440 dinara
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa za fizičko lice: 246 dinara
  • Ukupan trošak 8 menica: 400 dinara
  • Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou: 200 dinara
  • U slučaju da klijent kao sredstvo obezbeđenja daje hipoteku dodatni troškovi su:
    
   • Overa založne izjave 25.200 dinara
   • Izdavanje liste nepokretnosti 10 evra
   • Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
   • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000) 20.000 dinara
   • Overa brisovne dozvole 1.260 dinara
   • Osiguranje nepokretnosti (godišnje)     40 evra

 
 

Vrsta kredita Kredit za obrtna sredstva Kredit za obrtna sredstva
Valuta kredita Dinar Dinar
Depozit  Bez depozita Bez depozita
Iznos kredita 1.000.000 1.000.000
Tip obezbeđenja Menice Menice
Period otplate/broj rata 24 meseci 60 meseci
Mesečna rata 45.271 dinara 19.878 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 1.086.505 dinara 1.192.625 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) 5%+3M Belibor, na dan 03.10.2022. iznosi 8.40% 4%+3M Belibor, na dan 03.10.2022. iznosi 7.40%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 03.10.2022. 9.10% 11.03%%
Troškovi koji padaju na teret korisnika    
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 1686 dinara* 1686 dinara*
Ukupan trošak 8 menica 400 dinara 400 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou 200 dinara 200 dinara
Overa založne izjave   25.200 dinara
Izdavanje liste nepokretnosti   10 evra
Procena vrednosti nepokretnosti   100 evra
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000)   20.000 dinara
Overa brisovne dozvole   1.260 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)   40 evra

*za klijente pravna lica

 

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.