Dokumentarna naplata uključuje kupovinu dokumenata od strane korisnika, koja su prezentovana kroz banku, što omogućuje brzo i efikasno praćenje i plaćanje uvežene/izvežene robe zajedno sa svim pratećim dokumentima za dalje rukovanje robom. Prodavac isporučuje robu bez garancije da će je kupac prihvatiti i platiti za nju, dok kupac obezbeđuje dokumenta za plaćanje pre nego je primio robu. Zbog svega navedenog, dokumentarna naplata se koristi među partnerima koji dugo sarađuju.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank