Akreditivi predstavljaju jedan od najznačajnijih instrumenata plaćanja u spoljnoj trgovini jer omogućavaju sigurniju razmenu robe štiteći interese i kupca i prodavca. Akreditiv se najčešće koristi kada se kupac i prodavac ne poznaju dovoljno dobro.

Akreditiv predstavlja neopozivu obavezu banke izdavaoca (banka koja otvara akreditiv po nalogu uvoznika) da plati korisniku akreditiva (izvoznik) za isporučenu robu ili izvršenu uslugu i to u iznosu prezentovanih dokumenata, ukoliko su dokumenta prezentovana banci u skladu sa prethodno utvđenim uslovima i rokovima definisanim tekstom akreditiva. Budući da je akreditiv formalan instrument, svi učesnici u poslu moraju striktno da se pridržavaju uslova definisanih akreditivom.

Ovaj finansijski instrument za plaćanje obezbeđuje sigurnost  obema stranama, kupcu i prodavcu robe ili usluga:

  • prednosti za kupca – pribavljanje robe kako je dogovoreno, bez rizika plaćanja unapred pre nego je roba viđena,
  • prednosti za prodavca – sigurna naplata isporučene robe ukoliko je u skladu sa instrukcijama i terminima definisanim akreditivom. 

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar  Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook  Adriatic banka Instagram  Adriatic banka Linkedin  Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.