Dozvoljeni prekoračenje po tekućem računu građana predstavlja optimalno rešenje za prevazilaženje trenutnih potreba za finansijskim sredstvima. Ova sredstva možete koristiti u svakom momentu, u okviru ugovorenog limita, bez prethodne najave.

Kamata se plaća samo za dane i iznos u korišćenju, što omogućava maksimalnu kontrolu nad troškovima po osnovu kamata za dati proizvod.

Uslovi kredita

 • Iznos prekoračenja: do visine neto zarade
 • Period korišćenja: do 24 meseca
 • Sredstva obezbeđenja: Jedna blanko sopstvena menica potpisana od strane klijenta
 • Prevremena otplata: Banka ne naplaćuje proviziju za prevremenu otplatu plasmana. Ukoliko klijent želi da izvrši gašenje dozvoljenog minusa po tekućem računu u obavezi je da izmiri dug po računu u celosti sa pripadajućom kamatom.
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva

Dozvoljeni minus po tekućem računu građana mogu dobiti sva fizička lica zaposlena na neodređeno vreme ili penzioneri koji imaju otvoren tekući račun za prijem zarada ili penzija preko Banke.

Klijent koji ne ispunjava uslov da je zaposlen na neodređeno vreme najmanje jednu godinu, a šest meseci kod istog poslodavca, može dobiti dozvoljeno prekoračenje tek po prijemu tri neto zarade na račun kod Banke.

 • Fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 24%
 • Efektivna kamatna stopa: 25.40% računata na dan 16.01.2019
 • Ostali prateći troškovi:
  • Trošak izveštaja Kreditnom birou: 246 dinara
  • Trošak menice: 50 dinara
  • Mesečni trošak vođenja računa za prijem zarade: 120 dinara

 
 

Iznos dozvoljenog prekoračenja 50.000 dinara
Period korišćenja 24 meseca
Ukupna kamata 26.880 dinara
Ukupan iznos koji klijent treba da plati 80.056 dinara

Detaljnu ponudu za navedeni plasman možete dobiti u filijalama Adriatic Banke.

Pošaljite upit

Sva polja označena zvezdicom * moraju biti unešena.

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.