Iskoristite mogućnost da sa jednom kreditnom linijom pokrijete sve vaše finansijske potrebe. Smanjite troškove apliciranja za više finansijskih proizvoda I iskoristite prednosti objedinjene ponude!

Uslovi višenamenske linije

  • Iznos linije: U skladu sa klijentovim potrebama i kreditnom sposobnošću
  • Valuta linije: Linija je u dinarima, bez valutne klauzule ili sa valutnom klauzulom u evrima ili u stranoj valuti (EUR, USD, CHF, RUB)
  • Tip kamatne stope: fiksna ili varijabilna
  • Obračun kamate: U zavisnosti od vrste plasmana, a u skladu sa ugovorom. Visina kamatne stope zavisi od vrste plasmana koji se ugovori u okviru linije.
  • Naknade: Naknada se obračunava i naplaćuje u skladu sa tarifom Banke i to:
    • unapred, jednokratno
    • kvartalno, unapred i to poslednjeg dana tekućeg kvartala za naredni kvartal
  • Instrumenti obezbeđenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti: Menice, Solidarni dužnici, Hipoteka, Depozit, Zaloga, Zaloga na potraživanjima, Garancije, Druga vrsta obezbeđenja.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank