Krediti za kupovinu novih i polovnih vozila, u dinarima bez valutne klauzule, sa rokom otplate do 7 godina.

Uslovi kredita

 • Iznos kredita od 2.000 evra do 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
 • Bez učešća za kredite do 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 • Za iznose kredita iznad 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti potrebno je i minimalno učešće od 20% od kupoprodajne cene vozila.
 • Instrumenti obezbeđenja:
  • Dve menice klijenta
  • Zaloga na vozilu koje je predmet kupovine (korisnik kredita snosi troškove uspostave zaloge na vozilu, koji iznose od 2.000 do 5.000 dinara, u zavisnosti od iznosa odobrenog kredita). 
  • Za kredite preko 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, polisa kasko osiguranja vozila vinkulirana u korist banke (korisnik kredita snosi troškove kasko osiguranja vozila).
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Korisnik kredita može kupiti vozilo za bliskog člana porodice na čije će ime vozilo biti registrovano.
 • Korisnik kredita ima mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope:
  • Fiksna kamatna stopa ostaje na snazi od momenta ugovaranja do konačne otplate kredita 
  • Varijabilna kamatna stopa se usklađuje na svakih 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Belibora.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
  • Trošak izveštaja kreditnog biroa - 246 dinara
  • Trošak menica (dve menice)        - 100 dinara

 
 

Vrsta kredita Potrošački kredit za kupovinu automobila
Valuta kredita Dinarski kredit bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Učešće Bez obaveznog učešća za iznose kredita do 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a preko navedenog iznosa, minimum 20%
Iznos kredita 800.000 dinara
Period   otplate/broj rata Do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (godišnja, varijabilna) 4,5%+6M Belibor, na dan 23.07.2018. iznosi 7,56%
Mesečna rata 12.198 dinara
Efektivna kamatna stopa (na dan 23.07.2018.) Od 7,74%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 1.024.927 dinara
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izdavanja izveštaja kreditnog biroa 246 dinara
Trošak menica 100 dinara
Trošak uspostave zaloge na vozilu 2.000 dinara
Trošak kasko osiguranja vozila Klijenti imaju obavezu kasko osiguranja vozila samo za kredite preko 10.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Iznos kasko osiguranja vozila zavisi od konkretnog osiguravajućeg društva


Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.
 

Vrsta kredita Potrošački kredit za kupovinu automobila
Valuta kredita Dinarski kredit bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Učešće Bez obaveznog učešća za iznose kredita do 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a preko navedenog iznosa, minimum 20%
Iznos kredita 800.000 dinara
Period otplate/broj rata Do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 14,5%
Mesečna rata 14.828 dinara
Efektivna kamatna stopa (na dan 23.07.2018.) Od 14,71%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 1.246.125 dinara
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izdavanja izveštaja kreditnog biroa 246 dinara
Trošak menica 100 dinara
Trošak uspostave zaloge na vozilu 2.000 dinara
Trošak kasko osiguranja vozila Klijenti imaju obavezu kasko osiguranja vozila samo za kredite preko 10.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Iznos kasko osiguranja vozila zavisi od konkretnog osiguravajućeg društva

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.

 
 

Pošaljite upit

Sva polja označena zvezdicom * moraju biti unešena.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank