Slobodno upravljajte svojim finansijama I koristite sredstva onoliko koliko su vam potrebna I kad su vam potrebna. Kamata se obračunava samo na iskorišćeni deo linije a dinamiku povlačenja i vraćanja sredstva određujete sami.

Uslovi kreditne linije

 • Iznos kredita: U skladu sa klijentovim potrebama i kreditnom sposobnošću
 • Rok otplate: do 60 meseci. Klijent mora otplatiti ceo iskorišćeni iznos zaključno sa rokom dospeća.
 • Valuta linije: Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule ili sa valutnom klauzulom u evrima
 • Tip kamatne stope: fiksna ili varijabilna
 • Način otplate kredita u okviru linije: Isplata i otplata kredita se rade na zahtev klijenta, sa uslovom da ceo iznos ne sme biti veći od ugovorom odobrenog iznosa linije, kao i da rok dospeća ne može biti duži od ugovorom predviđenog. Minimalni iznos za povlačenje i vraćanje je 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 • Dokumentacija za namensku kontrolu kredita: Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu i ostalu dokumentaciju koju Banka traži radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.

   

 • Varijabilna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: od 5.00% + 3M Belibor. Efektivna kamatna stopa od 8.75%*
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta (u slučaju da je obezbeđenje hipoteka):
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa 1686 dinara
  • Ukupan trošak menica (8 menica) 400 dinara
  • Overa založne izjave 25.200 dinara
  • Izdavanje liste nepokretnosti 10 evra
  • Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
  • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000) 20.000 dinara
  • Overa brisovne dozvole 1.260 dinara
  • Osiguranje nepokretnosti (godišnje)     40 evra

* računato na iznos od RSD 5.000.000 na dan 10.03.2022 kada je obezbeđenje hipoteka. Pretpostavka je da klijent sve vreme koristi liniju u potpunosti. U slučaju da su obezbeđenje menice EKS=8,41%.

 
 

Vrsta kredita Revolving kreditna linija
Valuta kredita Dinar
Iznos kredita 5.000.000
Tip obezbeđenja Menice, hipoteka
Period trajanja 60 meseci
Ukupan iznos kredita sa kamatom 7.023.245 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) od 5.00% + 3M Belibor
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 03.10.2022. 8.75%
Troškovi koji padaju na teret korisnika  
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 1686 dinara*
Ukupan trošak 8 menica 400 dinara
Overa založne izjave 25.200 dinara
Izdavanje liste nepokretnosti 10 evra
Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000) 20.000 dinara
Overa brisovne dozvole 1.260 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje) 40 evra

*za klijente pravna lica.

 

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.