U slučaju da vam treba keš kredit za koji želite da založite hipoteku u Adriatic Banci možete aplicirati za iznose do 50.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Uslovi kredita

 • Iznos kredita: od 5.000 do 50.000 Eura u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
 • Rok otplate: od 12 do 71 meseci
 • Namena: Gotovinski kredit
 • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva i bez obaveze transfera zarade preko računa u Adriatic Banci.

*stepen zaduženosti se računa kao odnos mesečnih kreditnih obaveza i iznosa mesečnih primanja

 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža na neodređeno vreme i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Varijabilna kamatna stopa na godišnjem nivou:4,5% +6M Belibor nominalno, što na dan 10.03.2020., iznosi 6,27% godišnje. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 10.03.2020., iznosi od 6,88% godišnje.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
  • Trošak izveštaja kreditnog biroa - 246 dinara
  • Trošak menica (dve menice)       - 100 dinara
  • Overa založne izjave -  25.200 dinara
  • Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
  • Izdavanje lista nepokretnosti - 10 evra
  • Procena vrednosti nepokretnosti - 100 evra
  • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara) - 20.000 dinara
  • Brisovna dozvola – 2.520 dinara
  • Za klijente koji se opredele za prijem zarade preko računa Adriatic Banke a.d. Beograd, minimalni trošak vođenja računa iznosi 120 dinara

 
 

Vrsta kredita Gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 2.000.000 dinara
Period otplate/broj rata do 71 meseci
Mesečna rata 33.627 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 2.485.987 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) 4,5%+6M Belibor, na dan 10.03.2020. iznosi 6,27%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 10.03.2020. 8,06%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou (opciono) 120 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.


Svi navedeni iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

 

Pošaljite upit

Sva polja označena zvezdicom * moraju biti unešena.

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.