Ukoliko želite da refinansirate svoje kreditne obaveze po dozvoljenim prekoračenjima, kreditnim karticama i kreditima kod drugih banaka i da otplatu kredita vežete za ratu indeksiranu u valuti evro u Adriatic Banku a.d. Beograd može i to.

Iskoristite povoljnost objedinjene ponude:

 • Samo jedna mesečna rata koja može biti I niža od trenutnih ukupnih mesečnih rata
 • Lakše I jednostavnije izmirivanje obaveza
 • Brz postupak odobravanja
 • Duži period otplate
 • Dodatna gotovina ako je potrebna
 • Fiksna kamatna stopa

Uslovi kredita

 • Iznos kredita: od 1.000 do 12.000 Eura u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
 • Rok otplate: od 12 do 71 meseci
 • Namena: Refinansiranje postojećih zaduženja – keš i potrošačkih kredita, dozvoljenih minusa i obaveza po kreditnim karticama
 • Kredit je u dinarima sa valutnom klauzulom, indeksiran u evrima
 • Sredstva obezbeđenja: minimalno obezbeđenje kredita su menice klijenta dok je za iznose kredita preko 6.250 evra potreban jedan kreditno sposoban žirant a ukoliko je DTI racio klijenta ispod 50%, kreditno sposoban žirant je potreban za iznos preko 10.000 evra.
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva i bez obaveze transfera zarade preko računa u Adriatic Banku.
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža na neodređeno vreme i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.

Imate mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope:
 

 • fiksna nominalna kamatna stopa iznosi 10,50% godišnje, a efektivna kamatna stopa iznosi od 21,28% godišnje (na dan 10.03.2020.).

 
 

Vrsta kredita Kredit za refinansiranje
Valuta kredita U dinarima, sa valutnom klauzulom u evrima
Minimalan depozit 30% 900 evra 1.800 evra
Iznos kredita 3.000 evra 6.000 evra
Period otplate/broj rata 71 meseci 71 meseci
Mesečna rata 56,19 evra 112,39 evra
Ukupan iznos kredita sa kamatom 4.174 evra 8.164 evra
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 10,5% 10,5%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 10.03.2020. 23,68% 22,09%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.

 

Pošaljite upit

Sva polja označena zvezdicom * moraju biti unešena.

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.