Valuta: RSD
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti potreba i kreditne sposobnosti klijenta 
Period otplate: Menice se mogu avalirati i dugoročno kada su u korist javnih institucija i  kompanija. Menice u korist ostalih pravnih lica se avaliraju samo kratkoročno.
Naknade: U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“

Obračun naknade
Naknada se obracunava i naplacuje:

 • unapred, jednokratno
 • kvartalno, unapred i to zadnjeg dana tekućeg kvartala za naredni kvartal

Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom "Kamatne stope".

Instrumenti obezbeđenja
Traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta:

 • Menice
 • Solidarni dužnici
 • Hipoteka
 • Depozit
 • Zaloga
 • Zaloga na potraživanjima
 • Garancije
 • Druga vrsta obezbeđenja

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.