Kratkoročni kredit u stranoj valuti služi za finansiranje kratkoročnih potreba pravnih lica koja žele da kredit bude u stranoj valuti. Posebno je pogodan zbog fleksibilnosti u otplati koja vam dozvoljava da planirate otplatu u skladu sa vašim mogućnostima.

Uslovi kredita

 • Iznos kredita: U skladu sa klijentovim potrebama i kreditnom sposobnošću
 • Valuta kredita: EUR
 • Tip kamatne stope: varijabilna kamatna stopa
 • Period otplate: do 1 godine
 • Način otplate:
  • Mesečni, kvartalni ili polugodišnji anuiteti, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.
  • Otplata glavnice kredita u jednakim mesečnim, kvartalnim, i polugodišnjim ratama sa pripadajućom kamatom, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.
  • Otplata u celosti na kraju perioda.
 • Obračun kamate u slučaju docnje: U skladu sa ugovorom.
 • Naknade: Naknada se obračunava i naplaćuje u skladu sa tarifom Banke
 • Instrumenti obezbeđenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti: Menice, Solidarni dužnici, Hipoteka, Depozit, Zaloga, Zaloga na potraživanjima, Garancije, Druga vrsta obezbeđenja.
 • Dokumentacija za namensku kontrolu kredita: Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu i ostalu dokumentaciju koju Banka traži radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.

   

 • Varijabilna kamatna stopa se usklađuje na svaka 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Euribora.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa za pravno lice: 1440 dinara
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa za fizičko lice: 246 dinara
  • Ukupan trošak 8 menica 400 dinara
  • U slučaju da klijent kao sredstvo obezbeđenja daje hipoteku dodatni troškovi su:
   • Overa založne izjave 25.200 dinara
   • Izdavanje liste nepokretnosti 10 evra
   • Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
   • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000) 20.000 dinara
   • Overa brisovne dozvole 1.260 dinara
   • Osiguranje nepokretnosti (godišnje)     40 evra

 
 

Vrsta kredita Kratkoročni kredit u stranoj valuti
Valuta kredita Evro
Iznos kredita 15.000
Tip obezbeđenja Menice
Period trajanja 6 meseci
Rata kredita 2.544,98
Ukupan iznos kredita sa kamatom 15.269,88
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) Od 4,50% + 6M Euribor što na dan 03.10.2022 iznosi 6,275%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 03.10.2022. 6,71%
Troškovi koji padaju na teret korisnika  
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 1686 dinara*
Ukupan trošak 8 menica 400 dinara

*za klijente pravna lica.

 

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.