Dugoročni kredit u stranoj valuti služi za finansiranje dugoročnih potreba pravnih lica. Posebno je pogodan zbog fleksibilnosti u otplati koja vam dozvoljava da planirate otplatu u skladu sa vašim mogućnostima.

Uslovi kredita

 • Iznos kredita: U skladu sa klijentovim potrebama i kreditnom sposobnošću
 • Valuta kredita: EUR
 • Tip kamatne stope: varijabilna kamatna stopa
 • Period otplate: duže od 1 godine
 • Način otplate:
  • Mesečni, kvartalni ili polugodišnji anuiteti, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.
  • Otplata glavnice kredita u jednakim mesečnim, kvartalnim, i polugodišnjim ratama sa pripadajućom kamatom, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.
  • Otplata u celosti na kraju perioda.
 • Obračun kamate u slučaju docnje: U skladu sa ugovorom.
 • Naknade: Naknada se obračunava i naplaćuje u skladu sa tarifom Banke
 • Instrumenti obezbeđenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti: Menice, Solidarni dužnici, Hipoteka, Depozit, Zaloga, Zaloga na potraživanjima, Garancije, Druga vrsta obezbeđenja.
 • Dokumentacija za namensku kontrolu kredita: Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu i ostalu dokumentaciju koju Banka traži radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.

   

 • Varijabilna kamatna stopa se usklađuje na svaka 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Euribora.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa za pravno lice: 1440 dinara
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa za fizičko lice: 246 dinara
  • Ukupan trošak 8 menica 400 dinara
  • U slučaju da klijent kao sredstvo obezbeđenja daje hipoteku dodatni troškovi su:
   • Overa založne izjave 25.200 dinara
   • Izdavanje liste nepokretnosti 10 evra
   • Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
   • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000) 20.000 dinara
   • Overa brisovne dozvole 1.260 dinara
   • Osiguranje nepokretnosti (godišnje)     40 evra

 
 

Vrsta kredita Dugoročni kredit u stranoj valuti
Valuta kredita Evro
Iznos kredita 100.000
Tip obezbeđenja Menice, hipoteka
Period trajanja 36 meseci
Ukupan iznos kredita sa kamatom 109.705,68
Rata kredita sa jednakim mesečnim anuitetom 3.047,38
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) Od 4.50% + 6M Euribor što na dan 03.10.2022 iznosi 6,275%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 03.10.2022. 6,68%
Troškovi koji padaju na teret korisnika  
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 1686 dinara*
Ukupan trošak 8 menica 400 dinara
Overa založne izjave 25.200 dinara
Izdavanje liste nepokretnosti 10 evra
Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000) 20.000 dinara
Overa brisovne dozvole 1.260 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje) 40 evra

*za klijente pravna lica.

 

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.