Pismo o namerama banke za:

 • povraćaj avansa
 • dobro izvršenje posla
 • otklanjanje nedostataka u garantnom roku
 • bilo koju drugu poslovnu potrebu izdavanja Pisma o namerama koje je prihvatljivo za banku

Pismo koje može biti:

 • neobavezujuće za banku

Valuta: RSD, EUR, CHF, USD, u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta
Naknade: U skladu sa Tarifama naknada
Zatezna kamata: Zatezna  kamata se obračunava u skladu sa zakonskim propisima

Obračun naknada
Naknade se obračunavaju i naplaćuju:

 • jednokratno unapred

Instrumenti obezbeđenja
U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

 • Menice
 • Solidarni dužnici
 • Hipoteka
 • Depozit
 • Zaloga
 • Zaloga na potraživanjima
 • Garancije
 • Druga vrsta obezbeđenja
 • Bez ikakvog obezbeđenja

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.