Dozvoljeno prekoračenje je najbolje rešenje za trenutno prevazilaženje potreba za likvidna sredstava koje možete da koristite u svakom trenutku, bez najave, do iznosa odobrenog limita.

Uslovi kredita

 • Iznos kredita: U skladu sa klijentovim potrebama i kreditnom sposobnošću
 • Rok otplate: do 60 meseci. Klijent mora otplatiti ceo iskorišćeni iznos zaključno sa rokom dospeća.
 • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
 • Tip kamatne stope: fiksna ili varijabilna
 • Uslovi minimalnog poslovanja klijenta preko Adriatic Banke po odobrenju kredita: Zahtev za odobrenje dozvoljenog prekoračenja mogu podneti postojeći i budući klijenti Banke. Svi korisnici dozvoljenog prekoračenja će biti u obavezi da prebace deo svog ukupnog prometa preko računa u Adriatic Banci. Minimalni iznos koji treba prebaciti će zavisiti od svakog pojedinačnog dogovora/ odobrenja.

   

 • Fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: od 12.00%. Efektivna kamatna stopa od 12,27%*
 • Varijabilna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: od 7.00% + 6M Belibor. Efektivna kamatna stopa od 10.81%*
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta (u slučaju da je obezbeđenje hipoteka):
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa 1686 dinara
  • Ukupan trošak menica (8 menica) 400 dinara
  • Vođenje tekućeg računa (mesečno) 200 dinara
  • Overa založne izjave 25.200 dinara
  • Izdavanje liste nepokretnosti 10 evra
  • Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
  • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000) 20.000 dinara
  • Overa brisovne dozvole 1.260 dinara
  • Osiguranje nepokretnosti (godišnje)     40 evra

* računato na iznos od RSD 5.000.000 na dan 10.03.2022

 
 

Vrsta kredita Dozvoljeno prekoračenje
Valuta kredita Dinar
Iznos kredita 1.000.000
Tip obezbeđenja Menice
Period trajanja 24 meseci
Ukupan iznos kredita sa kamatom 1.299.018,54 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) od 16%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 03.10.2022. 16.42%
Troškovi koji padaju na teret korisnika  
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 1686 dinara*
Ukupan trošak 8 menica 400 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou 200 dinara

Primer je urađen pod pretpostavkom da klijent koristi limit u potpunosti sve vreme perioda trajanja dozvoljenog prekoračenja.

 

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.